ปีงบประมาณ 2560
ผู้รับผิดชอบ นางสาวสุภิญญา เถาทอง

รหัสโครงการ ชื่อโครงการ ตำแหน่งในโครงการ วัน/เดือน/ปี
ที่ดำเนินการ
งบประมาณ สถานะโครงการ
ที่ตั้ง ใช้ไป % สถานะ แผน
กิจกรรมการแข่งขันเกมกีฬาเพื่อการศึกษารายการ “ครอสเวิร์ดเกม เยาวชนนานาชาติ ครั้งที่ 28 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ประธาน 26 พ.ย. 2559 ถึง 27 พ.ย. 2559 6,140 6,140 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
แม็กซ์พลอยส์ ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ ชิงแชมป์ภาคตะวันออกและภาคกลาง ครั้งที่ 17 ประจำปี 2560 ประธาน 17 มิ.ย. 2560 ถึง 18 มิ.ย. 2560 11,960 11,960 100 ดำเนินการเสร็จสิ้น
ฝปถ.04 Morning Brief ประธาน 1 ส.ค. 2559 ถึง 31 ก.ค. 2560 0 0 0 ดำเนินการเสร็จสิ้น